Bezoek- en verlofregeling in klinieken

Hieronder staan de bezoek- en verlofregelingen die gelden in de klinieken van Pro Persona uiteengezet. Het is van belang dat deze regels worden nageleefd. Behandelkliniek Nijmegen en Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg van de Pompestichting volgen hierin de richtlijnen van Justitie.

Bezoekregeling

Voor cliënten is het toegestaan om binnen en buiten vier bezoekers te ontvangen. Mits de basisregels (1 t/m 9) – zowel binnen als buiten – in acht genomen worden.  Bij het ontvangen van bezoek binnen geldt dat de ruimte hiervoor geschikt moet zijn, zowel qua oppervlakte als ventilatie. De uiteindelijke beoordeling of een ruimte aan alle voorwaarden voldoet, ligt bij de afdelingsleiding. Die kan eventueel ook chirurgische mondmaskers ter beschikking stellen aan het bezoek als dat nodig mocht zijn.

 • Belangrijke voorwaarde bij bezoek op de afdeling is dat bezoek veilig kan worden ontvangen. Veiligheid betreft de cliënt, de bezoeker en de medewerkers. Het is daarom van belang dat u niet op bezoek komt als u klachten ervaart.
 • Voordat het bezoek (zowel binnen als buiten de afdeling) komt, wordt navraag gedaan naar klachten die kunnen wijzen op corona: koorts, algeheel ziek gevoel, hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree, onverklaarbare spierpijn, onverklaarbaar verlies van geur of smaak of extreme vermoeidheid. Bij deze klachten is bezoek niet welkom. Een naaste is weer welkom als hij ten minste 24 uur klachtenvrij is. Bij aankomst worden deze klachten nogmaals uitgevraagd.
 • Bezoek wordt verzocht de volgende basisregels m.b.t hygiëne en veiligheid in acht te nemen:
 1. Thuis temperatuur meten en bij koorts niet langskomen
 2. Mondmasker dragen in algemene ruimtes, zoals hallen, gangen, wachtruimtes en toiletten. Deze dient u zelf mee te nemen. U dient dit mondmasker op te houden tot een afstand van u 1.5 meter van de cliënt kan waarborgen.
 3. U dient zich te registreren bij binnenkomst van de afdeling voor mogelijk bron- en contactonderzoek. Deze gegevens worden na 14 dagen vernietigd.
 4. Voor en na het bezoek handen wassen c.q. desinfecteren
 5. 1.5 meter afstand van elkaar houden
 6. Geen handen schudden
 7. Hoesten en niezen in de elleboogplooi
 8. Papieren zakdoekjes gebruiken en deze na gebruik weggooien
 9. Geen plaatsen opzoeken waar anderen bij elkaar komen
 • Als er noodzaak is om af te wijken van deze bezoekregeling wordt hierover een besluit genomen door de regiebehandelaar.
 • De afdeling probeert cliënten en hun naasten zoveel mogelijk te ondersteunen om contact te onderhouden door middel van mailen, bellen of beeldbellen.
 • Vrije toegang tot een cliëntvertrouwenspersoon, familievertrouwenspersoon of advocaat is mogelijk, waarbij ook dan gevraagd wordt om bovenstaande maatregelen in acht te nemen.

Verlofregeling

Vrijheden buiten de afdeling en verlof zijn beperkt.

 • Als een cliënt géén klachten heeft die kunnen wijzen op corona én in staat wordt geacht zich te houden aan de regels m.b.t hygiëne en gemaakte afspraken kan nakomen, kan de regiebehandelaar vrijheden of verlof verlenen met tijd- en doelafspraken.
 • Als dit niet mogelijk is, kan de cliënt buiten wandelen onder begeleiding van personeel, mits de cliënt geen klachten heeft zoals boven genoemd en zich aan de met het personeel te maken afspraken kan houden.

Ook hier geldt:

 • Voor en na het wandelen handen wassen c.q. desinfecteren
 • Hoesten en niezen in de elleboogplooi
 • Papieren zakdoekjes gebruiken en deze na gebruik weggooien
 • Geen handen schudden
 • Geen plaatsen opzoeken waar anderen bij elkaar komen
 • 1.5 meter afstand van elkaar houden

Als bovenstaande niet mogelijk is, kan de cliënt de afdeling niet verlaten.