Cliënt Pompestichting besmet Corona

In de behandelkliniek van de Pompestichting is een patiënt positief getest op COVID-19. Bij de eerste klachten is de patiënt direct in quarantaine geplaatst en getest. De patiënt zal in quarantaine blijven en kan binnen de afdeling op een veilige en verantwoorde manier worden verzorgd. Uit voorzorg is de hele afdeling waar patiënt verblijft in quarantaine gegaan.

Binnen de Pompestichting worden patiënten zoveel als mogelijk begeleid met in achtneming van de 1,5 meter. Er heeft geen langdurig contact(<15 minuten) plaatsgevonden tussen medewerkers en patiënt binnen een straal van 1,5 meter.

Momenteel wordt samen met de GGD een bron- en contactonderzoek uitgevoerd en nader overlegd over de eventueel te nemen extra maatregelen. De situatie zal de komende dagen nauwlettend worden gemonitord en waar nodig worden er acties uitgezet in samenspraak met de medische dienst en de GGD.