Herstel na corona

Herstel na langdurige IC opnames bij patiënten met een coronabesmetting en de daaruit voortvloeiende kans op het ontwikkelen van het Post IC Syndroom (PICS) is van groot belang.

Na het doormaken van een langdurige IC opname na een coronabesmetting, kan het zijn dat er na ontslag uit het ziekenhuis gerevalideerd wordt binnen een revalidatiesetting. Wanneer er bij u sprake is van mildere klachten wordt u ontslagen naar huis voor behandeling in de eerste lijn.

Wanneer er sprake is van psychiatrische problematiek in combinatie met (een sterk vermoeden van) cognitieve stoornissen, kunt u worden doorverwezen naar polikliniek Thalamus. Bij de polikliniek Thalamus kunt u terecht voor onderzoek en behandeling van cognitieve stoornissen in combinatie met behandeling van psychiatrische problematiek zoals traumagerelateerde klachten, angst- en stemmingsstoornissen. Ook wordt er relatie- en gezinstherapie aangeboden.

Bij neurocognitieve beperkingen die dermate ernstig zijn dat er niet gerevalideerd kan worden in een revalidatiekliniek, kan worden verwezen voor opname in de Winklerkliniek. De Winklerkliniek is gespecialiseerd in stabilisatie, nadere analyse van de cognitie, behandeling van psychiatrische problematiek en oriëntatie op het vervolgbeleid.

Waar kunt u zich aanmelden?

Om u aan te melden bij de polikliniek Thalamus of de Winklerkliniek heeft u en doorverwijzing van de huisarts nodig.

Voor huisartsen

Polikliniek Thalamus
Aanmelden bij de polikliniek Thalamus kan via Zorgdomein, of u kunt contact opnemen met de aanmeldcoördinator via (026) 483 33 13 of aanmelding.thalamus@propersona.nl.

Winklerkliniek
Aanmelden bij de Winklerkliniek kan via aanmelding.winklerkliniek@propersona.nl.

Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het expertisecentrum Neuropsychiatrie, via (026) 483 31 41.

Meer informatie