Hoop op een nieuwe morgen

Het team Geestelijke Verzorging van Pro Persona brengt een Paasgroet. Anneloes van Wijchen (gz psycholoog) en een cliënt vertellen wat Pasen voor hen betekent. Gevolgd door een muzikale bijdrage van X-tet.