Huisartsen: blijf ook tijdens Coronacrisis doorverwijzen naar GGZ

GGZ-aanbieders Pro Persona en Indigo doen een dringende oproep aan alle huisartsen om cliënten te blijven verwijzen als er een indicatie is voor GGZ-behandeling.

Reden is dat uitstel van verwijzingen vervelende gevolgen kan hebben. Het risico bestaat dat meer mensen in een acute crisis raken, waardoor de crisisdienst overbelast raakt. Ook kan er na de Coronacrisis een stuwmeer aan verwijzingen ontstaan. Dat moet worden voorkomen.

Om het risico op coronabesmetting voor medewerkers en cliënten zo klein mogelijk te houden, is de manier van werken aangepast. Daarbij volgen Pro Persona en Indigo de landelijke richtlijnen van het RIVM.

In overleg met cliënten en waar mogelijk maken Pro Persona en Indigo gebruik van digitale middelen als beeldbellen en e-health.

Daarnaast blijven de GGZ-aanbieders ook cliënten op de bezoeklocaties ontvangen als dat belangrijk is voor de voortgang van de behandeling. Ook huisbezoeken zijn mogelijk als dit geïndiceerd is. Daarbij gelden wel extra veiligheidsmaatregelen.

Wachttijden verkorten

Pro Persona en Indigo zetten extra in op het verkorten van de wachttijden. Als het mogelijk is, stromen cliënten na afstemming met de verwijzer in via de BGGZ (basis geestelijke gezondheidszorg).

Niewe manier van werken: lichte zorg waar het kan, specialistisch waar nodig

Behandelingen starten vanuit laagdrempelige ondersteuning, die gericht is op het oplossen van de problemen. Meer specialistische zorg wordt toegevoegd als dit nodig is.
De hulpvraag van de cliënt staat voorop. Er is daarbij altijd nauwe samenwerking tussen generalistisch werkende en specialistische behandelaren.

Vooraf bespreken behandelaren met de cliënt hoe lang de behandeling duurt, hoeveel behandelingen worden gegeven en hoe vaak deze plaatsvinden. Dit schept duidelijkheid en maakt de behandelingen beter planbaar. Uiteindelijk helpt dit om zoveel mogelijk cliënten te kunnen helpen en de wachttijden te verkorten. Pro Persona (specialistische GGZ) en Indigo (generalistische GGZ) voeren deze nieuwe gezamenlijke manier van werken stapsgewijs in.