Pro Persona past verlof en bezoek in klinieken aan vanwege Corona

Pro Persona heeft de verlof- en bezoekregeling voor cliënten die in onze klinieken verblijven tijdelijk aangepast. Bezoek op de afdeling is niet meer toegestaan. Het besluit heeft alles te maken met de wijze waarop de coronacrisis zich op dit moment ontwikkelt. De maatregelen worden ingezet vanuit het oogpunt van een goede en veilige zorg voor onze patiënten en medewerkers. De impact van de maatregelen is groot. We hopen dan ook op ieders begrip.

Bezoek op de afdeling niet meer toegestaan

Bezoek op de afdeling is niet meer toegestaan. Het is wel toegestaan om in de buitenlucht bezoek te ontvangen van 1 persoon. Voordat het bezoek komt, wordt navraag gedaan naar klachten van neusverkoudheid, hoesten of koorts. Bij deze klachten is bezoek niet welkom. Een naaste is weer welkom as hij ten minste 24 uur klachtenvrij is.

Alleen in bijzondere gevallen is bezoek op de afdeling mogelijk, en dan alleen in overleg met de regiebehandelaar.

We proberen patiënten en hun naasten zoveel mogelijk te ondersteunen om contact te onderhouden. Denk dan aan mail, bellen of beeldbellen.

Hygiënerichtlijnen

Bezoek wordt gevraagd zich aan de algemene regels rond hygiëne te houden: voor en na het bezoek handen wassen, hoesten en niezen in elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken, geen handen schudden, geen plaatsen opzoeken waar anderen bij elkaar komen en 1.5 meter afstand van elkaar houden. Verder geldt voor bezoek: maximaal 1 persoon per dag, maximaal 1 uur.

Vrijheid van cliënten buiten de afdeling beperkt

Helaas is ook de bewegingsvrijheid van opgenomen cliënten verder beperkt. Per cliënt kijken we of zij af en toe even hun afdeling kunnen verlaten om bijvoorbeeld te wandelen. We kijken altijd wat er onder voorwaarden wel mogelijk is.