Update coronanieuws

Gesloten Afdeling Coronapatiënten in Nijmegen

Twee weken geleden is het PACt (Psychiatrische Afdeling Corona) van start gegaan. Een gezamenlijk initiatief van IrisZorg, Pro Persona en RIBW’en voor de opvang van coronapatiënten uit de drie instellingen die door hun gedrag meer aandacht behoeven. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Daar is nu een Gesloten Afdeling Coronapatiënten (GAC) aan toegevoegd. Het gaat om 15 bedden waar mensen worden verpleegd die in de gesloten opvang wonen.

Onze zorgverlening gaat door maar op een andere wijze

Net zoals bij de ziekenhuizen ziet Pro Persona een terugloop in het aantal doorverwijzingen van patiënten. Pro Persona heeft de doorverwijzer -met name de huisartsen- een oproep gedaan om mensen vooral door te verwijzen. Juist nu hebben veel mensen door de druk die zij ervaren door de virusdreiging en de maatregelen die zijn genomen extra zorg en aandacht nodig. Onze zorg gaat gewoon door, maar vaak op een iets andere manier. Persoonlijk contact wordt vervangen door videoverbindingen of de telefoon. En als dat nodig is, vinden er -met in achtneming van de RIVM richtlijnen- ook in levende lijve gesprekken plaats.

GGZ zorg komt in de financiële problemen

De GGZ-instellingen maken door de coronacrisis veel extra kosten. Met name in klinieken hebben de cliënten veel meer zorg nodig. In de Basis GGZ is het aantal doorverwijzingen terug gelopen. De GGZ is de zorgsector met het dunste laagje spek op de botten. Er zijn geen buffers om deze tegenvallers op te vangen. Het kabinet is het bedrijfsleven in deze crisis ruimhartig tegemoet getreden. In de zorg zijn we intensief in gesprek met zorgverzekeraars, VWS, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Justitie om tot een ruimhartige regeling te komen. We hopen hier deze week echt goed uit te komen samen met deze partijen.

Testcapaciteit volstrekt onvoldoende

Deze week zijn door GGD’s met trots coronateststraten in Nijmegen en Arnhem geopend. Terwijl medewerkers van Pro Persona met lede ogen op het nieuws moeten zien dat stagiaires van andere zorginstellingen door de straat rijden, komen zij, als zij met mensen met sterk ontregeld gedrag met corona-achtige verschijnselen in aanraking komen, niet voor een test in aanmerking. Van de honderden testen per dag heeft Pro Persona met zijn 4000 medewerkers pas een tiental testen gekregen. We blijven strijden ook hier voor de veiligheid van onze mensen!

Anders nieuws: vertrek directeur Tiel

Directeur Yntze Scheper vertrekt per 1 juni 2020. Pro Persona is vanaf begin 2019 bezig met de herijking van de missie en visie en van daaruit met een aanpassing van de organisatie. Doel is om aan te sluiten bij de maatschappelijke veranderingen waarin GGZ dicht in de wijk en dichtbij de inwoners geboden gaat worden. Yntze Scheper, die sinds 2011 aan de organisatie verbonden is, heeft dit een goed moment gevonden om een nieuwe uitdaging aan te gaan.