Coronavaccinatie Q&A

Op deze pagina vind je het antwoord op de meest gestelde vragen.

Staat jouw vraag er niet tussen? Bespreek hem dan met jouw zorgmanager. Op die manier worden de vragen die het meest leven onder de medewerkers geïnventariseerd.

Wie komen er binnen Pro Persona als eerste in aanmerking voor het vaccin?
Pro Persona volgt het landelijk beleid om te bepalen wie voorrang krijgt bij het krijgen van het vaccin.

Dat betekent dat eerst de medewerkers werkzaam op de (acute)crisisdiensten worden gevaccineerd. Daarna volgen de medewerkers werkzaam op klinische afdelingen. Hierbinnen wordt voorrang gegeven aan medewerkers werkzaam met kwetsbare cliënten/patiënten. Afhankelijk van de hoeveelheid vaccins die we toegewezen krijgen kunnen we bepalen wanneer dit zal plaatsvinden.

Alle overige medewerkers in de directe patiëntenzorg komen vervolgens aan bod. Hierbij houden we rekening met de beschikbaarheid van het aantal vaccins en de uitgangspunten geformuleerd door de overheid.
Kan de werkgever mij verplichten of dringend verzoeken om me te laten vaccineren?
Nee, dit is strijd met het grondrecht op de onaantastbaarheid van het lichaam. Iedereen beslist zelf wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. De werkgever mag een medewerker wel vragen om zich te vaccineren, maar de medewerker moet zich volledig vrij voelen om dit te weigeren.
Wat kunnen de arbeidsrechtelijke consequenties zijn bij het niet laten vaccineren?
Als je werkzaam bent op een afdeling met een hoog besmettingsrisico of wanneer je werkt met klinische (kwetsbare) cliënten en het niet duidelijk is of je gevaccineerd bent, zullen alle beschermingsmaatregelingen in acht genomen moeten worden.

Wanneer deze maatregelingen niet toereikend zijn is het mogelijk om het werk (tijdelijk) aan te passen. Ook kan er sprake zijn van een (tijdelijke) overplaatsing naar een werkplek met minder risico’s op besmetting van jezelf en/of kwetsbare cliënten. Dit heeft geen gevolgen voor je loon.
Zijn de vaccins die we gaan gebruiken veilig?
We weten nog niet welke vaccins wij toegewezen krijgen om te gebruiken. Wij hebben geen keuzemogelijkheid. Alle varianten vaccins zijn getest en goedgekeurd door het European Medicines Agancy (EMA).
Wat doe ik als ik specifieke vragen heb over mijn gezondheid in relatie tot het vaccin?
Voor specifieke vragen kun je het beste overleggen met je huisarts. De huisarts heeft kennis van je medische achtergrond en kan daarom het beste advies geven.
Hoe ga ik om met patiënten die niet gevaccineerd willen worden?
Vaccinatie is een persoonlijke afweging en mag niet worden afgedwongen. Het advies is wel om met patienten in gesprek te gaan over het vaccin, om bijvoorbeeld vragen te kunnen beantwoorden. Ter ondersteuning hierbij is er een informatiepakket opgesteld met handige downloads die het gesprek kunnen faciliteren.

Blijf hoe dan ook altijd goed bewust van de hygiëne maatregelen en volg deze.
Welke corona-maatregelen blijven kracht, en voor hoelang nog, nadat de vaccinatie(s) zijn ontvangen?
Pas als er voldoende mensen zich hebben laten vaccineren en het virus nog maar sporadisch voorkomt kunnen de maatregelen, zoals het dragen van mondkapjes en de specifieke bezoekersregelingen, gedeeltelijk of geheel worden opgeheven. De verwachting is dat de maatregelen van kracht blijven tot en met de zomer, maar mogelijk langer. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM.
Kunnen gevaccineerde medewerkers (of cliënten/patiënten) wel of niet zelf drager zijn van het coronavirus en dus alsnog anderen besmetten?
Het is nog niet bekend of je na het vaccineren het virus bij je kunt dragen en toch door kunt geven aan anderen. Hier loopt nog onderzoek naar.
Kan ik tussen de eerste en tweede vaccinatie corona krijgen?
Ja, dat kan. Om goed beschermd te zijn tegen corona is het nodig dat je twee keer gevaccineerd wordt met een tussenpoos van enkele weken tussen de vaccinaties. Een vaccin beschermt nooit 100%. Na de tweede vaccinatie is de bescherming beter dan na de eerste vaccinatie.

Maar ook dan is er nog steeds een kleine kans dat je besmet raakt. Het blijft daarom belangrijk om je te laten testen wanneer je klachten krijgt die passen bij corona en om de maatregelen en adviezen op te volgen. Het blijft dus belangrijk de maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden en mondkapjes dragen vol te houden totdat het grootste deel van de bevolking gevaccineerd is.
Hoe ga ik om met medewerkers waarvan ik niet weet of zij gevaccineerd zijn?
Dan kun je het beste alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen die gelden om het coronavirus niet op te lopen. Ook de betreffende medewerker dient zich zo te gedragen.
Ik heb al corona gehad. Moet ik mij dan ook laten vaccineren?
De Gezondheidsraad adviseert om mensen die corona hebben gehad ook te vaccineren.

Als je corona hebt op het moment dat je uitgenodigd wordt, blijf dan in thuisisolatie tot je niet meer besmettelijk bent. Je kunt dan tijdelijk niet gevaccineerd worden. Vaccineren kan pas minimaal vier weken nadat de symptomen begonnen. Ben je weer hersteld? Maak dan een (nieuwe) afspraak voor vaccinatie.
Komen vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden in aanmerking voor vaccinatie?
De Gezondheidsraad geeft aan dat zwangere vrouwen nog niet in aanmerking komen voor vaccinatie met dit vaccin, omdat de werkzaamheid en veiligheid bij deze groep onvoldoende zijn getest.

In individuele gevallen zijn echter uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de risico’s van COVID-19 groter zijn dan de mogelijke nadelen van vaccinatie. Dan kan vaccinatie worden overwogen in overleg met de behandelend arts. Vrouwen die zwanger willen worden, kunnen wel gevaccineerd worden. Vrouwen bij wie achteraf is gebleken dat zij ten tijde van vaccinatie zwanger waren, worden zorgvuldig gemonitord door Bijwerkingencentrum Lareb.
Krijg ik een vergoeding voor reistijd en -kosten als ik word gevaccineerd binnen Pro Persona?
Iedereen in Nederland die gevaccineerd wordt, krijgt dit vaccin aangeboden en hoeft daarvoor geen kosten te betalen. Er wordt verwacht dat je zelf naar de vaccinatielocatie komt. De reistijd naar de vaccinatielocatie, en daarmee de reiskosten, zullen per persoon verschillen. Dit is eigen tijd en zijn jouw eigen kosten.

Voor onze specifiek aangewezen zorgmedewerkers geldt dat zij een hogere prioriteit hebben om ingeënt te worden. Ook zij zullen hiervoor reistijd en reiskosten maken.
Het is verwacht dat dit niet veel zal verschillen van diegenen die niet met prioriteit zullen worden ingeënt.

Indien er vergoedingen voor reistijd en reiskosten aan medewerkers van Pro Persona wie met prioriteit intern worden ingeënt worden gegeven, ontstaat er een ongelijkheid in regelingen tussen medewerkers van Pro Persona onderling.

Hierom is besloten dat reistijd en reiskosten om gevaccineerd te worden niet apart worden vergoed voor medewerkers die als uitkomst van hun functie en rol, binnen het vaccinatieproces dat Pro Persona intern uitvoert, in aanmerking komen voor deze vaccinatie. Medewerkers die gedurende hun dienst gevaccineerd kunnen worden, op hun werkplek, kunnen dit dan laten uitvoeren. Men is dan kortdurend van de werkplek af. Dit is bekend bij de collega’s en acceptabel voor de planning en uitvoering van het werk. Dit wordt binnen het team en met de manager besproken.
Terug