Pro Persona schaalt verder op met Corona-maatregelen

Pro Persona beperkt bezoek in de klinieken, patiënten krijgen geen verlof meer, de ambulante zorg richt zich volledig op crisis gevoelige cliënten, in Wolfheze opent een afdeling voor ernstig zieke patiënten, PACt Nijmegen krijgt een gesloten afdeling en in Siependaal Tiel wordt ruimte gemaakt voor patiënten van het Ziekenhuis Rivierenland.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op de ervaringen van Brabantse GGz-instellingen. In Brabant neemt de vraag naar acute psychiatrische hulpverlening toe, omdat de mensen thuis op elkaar lip zitten en last hebben van stress door de corona dreiging. De beperkte opnamecapaciteit staat sterk onder druk omdat de behandeling van corona geïnfecteerde patiënten in isolatie veel personele inzet vraagt.

Maatregelen

  • Bezoek op de afdeling in de klinieken is niet meer toegestaan. De bewegingsvrijheid van opgenomen cliënten wordt verder beperkt. Verlof wordt tot nader order niet verleend.
  • Inmiddels zijn er twee afdelingen operationeel in Nijmegen en Wolfheze waar patiënten met besmetting opgenomen kunnen worden. De afdeling in Nijmegen (PACt) is een samenwerkingsverband met Iriszorg, RIBW’en en het RadboudUMC.
    PACt wordt indien nodig uitgebreid met een gesloten afdeling. De afdeling in Wolfheze is ingericht voor lichamelijk zeer ernstig zieke patiënten binnen Pro Persona.
  • Om verder uit balans raken en opnames van patiënten te voorkomen wordt in de ambulante teams voorrang gegeven aan de behandeling van crisisgevoelige patiënten. De zorg wordt zo aangepast dat de patiënt zich door deze crisis heen kan slaan.
  • Pro Persona probeert uit alle macht opnames te voorkomen. De kans anderen te besmetten of besmet te worden tijdens opname is groter dan thuis en verspreiding van het virus op dergelijke afdelingen willen we waar mogelijk voorkomen.
  • Het zorgpersoneel wordt ingezet op de zorg van de meest cruciale onderdelen, waaronder de twee corona-afdelingen. Niet-zorgpersoneel met een zorgachtergrond wordt ingezet bij de behandeling van patiënten.
  • Op verzoek van Ziekenhuis Rivierenland wordt vanaf 31 maart in gebouw Siependaal in Tiel ruimte gemaakt voor de opvang van kwetsbare Corona-patiënten die niet persé ziekenhuisopname nodig hebben. Hiermee komen 40 bedkamers beschikbaar. Op dit moment is er een afdeling Ouderen gevestigd met 13 mensen vanaf 60 jaar die specialistische psychiatrische behandeling nodig hebben. De patiënten die momenteel behandeld worden verhuizen naar de Pro Persona vestiging in Nijmegen. Na de nieuwjaarsbrand moesten de bewoners ook al tijdelijk naar Nijmegen. Om mensen niet voortdurend heen- en weer te verhuizen is besloten de verhuizing nu definitief te maken. Deze verhuizing was op termijn al voorgenomen, de Corona-crisis versnelt de uitvoering.